Kurz instruktor/ka lezení na umělých stěnách

Instruktor lezení na umělých stěnách

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, provozovatele a personál umělých lezeckých stěn i pro širokou veřejnost. Absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon instruktorské činnosti. Kurz klade velký důraz na bezpečnost při lezení na umělých stěnách, na metodiku a didaktiku výuky lezení. 

Akreditace MŠMT č. j.: 044/2018-50

S termíny nových kurzů vyčkáváme, až aktuální covid situace umožní otevřít umělé stěny.


Vstupní podmínky: věk minimálně 18 let, dokončené střední vzdělání s maturitou, být schopen lézt s přehledem cesty o obtížnosti 5 UIAA

Výstupní podmínky: min 80% účasti na kurzu, písemný test, uzly (vůdcovský, osmičkový, lodní, dračí smyčka a její bezpečné modifikace, poloviční lodní, dvojitý rybářský, prusíky, blokace jistících pomůcek - HMS, kýbl, osma) , metodický výstup, lanové techniky (slanění se sebejištěním, výstup po laně, zřízení/zrušení vratného bodu)

Kurzovné:  (zahrnuje lektorné, vstup na stěnu, závěrečné zkoušky a vystavení osvědčení)