Kurz instruktor/ka lezení na umělých stěnách

Instruktor lezení na umělých stěnách

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, provozovatele a personál umělých lezeckých stěn i pro širokou veřejnost. Absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon instruktorské činnosti. Kurz klade velký důraz na bezpečnost při lezení na umělých stěnách, na metodiku a didaktiku výuky lezení. 

Akreditace MŠMT č. j.: MSMT-10277/2021-2

KURZ JE NAPLNĚN!!!

Místo: Pardubice, stěna HCentrum

Termíny: tři navazující víkendové bloky

17. - 19. 2. 2023

24. - 26. 2. 2023

10. - 11. 3. 2023

Termín zkoušky profesní kvalifikace: 18. 3. 2023

Kurzovné: 6000,- (zahrnuje lektorné, poplatek za zkoušku profesní kvalifikace, vstupy na stěnu)

Přihlášení na email: kurzyproinstruktory@gmail.com


Reakce na množící se dotazy, proč je náš kurz tak dlouhý, když ho jinde nabízejí pouze jako dvou či dokonce jednovíkendový kurz. Podobné kurzy organizujeme přibližně 10 let. Za tu dobu jsme došli k závěru, že dva víkendové bloky jsou málo zejména pro kvalitní osvojení metodických výstupů, ale i dalších dovedností. 

Rozhodli jsme se tedy, že naší prioritou je kvalitně připravený instruktor. Připravený nejen pro složení velmi náročné zkoušky dle standardu Národní soustavy kvalifikací, ale připravený i do instruktorské praxe. 

Nejen že jsme autorizovanou osobou pro zkoušky profesní kvalifikace, ale naše kurzy mají zároveň i akreditaci MŠMT.


Vstupní podmínky: věk minimálně 18 let, být schopen lézt s přehledem cesty o obtížnosti 5 UIAA na umělé stěně, lékařské potvrzení

Výstupní podmínky:  min 80% účast na kurzu, zkouška profesní kvalifikace před autorizovanou osobou dle standardu NSK (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1823-Instruktorinstruktorka_lezeni_na_umelych_stenach/revize-2368/kvalifikacni-standard)

Kurzovné: 6000,- Kč

(zahrnuje lektorné, vstup na stěnu, závěrečné zkoušky profesní kvalifikace a vystavení osvědčení)

Dle platných pravidel je možné se přihlásit na Zkoušku profesní kvalifikace bez absolvování kurzu. 

Poplatek za zkoušku bez absolvování kurzu: 5500,-