Kurz instruktor/ka lezení na umělých stěnách

Instruktor lezení na umělých stěnách

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, provozovatele a personál umělých lezeckých stěn i pro širokou veřejnost. Absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon instruktorské činnosti. Kurz klade velký důraz na bezpečnost při lezení na umělých stěnách, na metodiku a didaktiku výuky lezení. Kurz je zakončen zkouškou profesní způsobilosti dle standardů Národní soustavy kvalifikací.

Akreditace MŠMT č. j.: MSMT-10277/2021-2

NOVÝ KURZ

Místo: Olomouc, Lezecká stěna Flash Wall

Termíny: dva navazující víkendové bloky

3. - 5. 11. 2023

1. - 3. 12. 2023

Termín zkoušky profesní kvalifikace: 9. 12. 2023

Kurzovné: 6500,- (zahrnuje lektorné, poplatek za zkoušku profesní kvalifikace, vstupy na stěnu)

Přihlášení na email: kurzyproinstruktory@gmail.com


Nejen že jsme autorizovanou osobou pro zkoušky profesní kvalifikace, ale naše kurzy mají zároveň i akreditaci MŠMT.

Vstupní podmínky: věk minimálně 18 let, být schopen lézt s přehledem cesty o obtížnosti 5 UIAA na umělé stěně, lékařské potvrzení

Výstupní podmínky:  min 80% účast na kurzu, zkouška profesní kvalifikace před autorizovanou osobou dle standardu NSK (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1823-Instruktorinstruktorka_lezeni_na_umelych_stenach/revize-2368/kvalifikacni-standard)


Dle platných pravidel je možné se přihlásit na Zkoušku profesní kvalifikace bez absolvování kurzu. 

Poplatek za zkoušku je: 1 - 3 osoby - 11 000 Kč/ osoba; 4 - 6 osob - 6000 Kč/ osoba