Kurz instruktor/ka lezení na umělých stěnách

Instruktor lezení na umělých stěnách

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, provozovatele a personál umělých lezeckých stěn i pro širokou veřejnost. Absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon instruktorské činnosti. Kurz klade velký důraz na bezpečnost při lezení na umělých stěnách, na metodiku a didaktiku výuky lezení. 

Akreditace MŠMT č. j.: MSMT-10277/2021-2

VYPSÁN TERMÍN KURZU NA PODZIM 2021 V LIBERCI A PARDUBICÍCH!!!Kurz Liberec

Termín kurzu: 3 navazující víkendové bloky

15. - 17. 10. 2021

29. - 31. 10. 2021

12. - 14. 11. 2021

Termín zkoušky profesní kvalifikace:

11. - 12. 12. 2021


Kurz Pardubice

Termín kurzu: 3 navazující víkendové bloky

12. - 14. 11. 2021

19. - 21. 11. 2021

26. - 28. 11. 2021

Termín zkoušky profesní kvalifikace:

4. - 5. 12. 2021


Vstupní podmínky: věk minimálně 18 let, být schopen lézt s přehledem cesty o obtížnosti 5 UIAA na umělé stěně, lékařské potvrzení

Výstupní podmínky:  min 80% účast na kurzu, zkouška profesní kvalifikace před autorizovanou osobou dle standardu NSK (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1823-Instruktorinstruktorka_lezeni_na_umelych_stenach/revize-2368/kvalifikacni-standard)

Kurzovné: 4900,-

(zahrnuje lektorné, vstup na stěnu, závěrečné zkoušky profesní kvalifikace a vystavení osvědčení)

Dle platných pravidel je možné se přihlásit na Zkoušku profesní kvalifikace bez absolvování kurzu. 

Poplatek za zkoušku bez absolvování kurzu: 4000,-