Akreditované kurzy

Co vás naučíme

Kurzy s akreditací MŠMT

Níže naleznete nabídku rekvalifikačních licenčních kurzů s akreditací MŠMT. Úspěšný absolvent těchto kurzů může na vydané osvědčení žádat o vydání živnostenského oprávnění pro danou činnost. Podrobnosti a aktuální informace k jednotlivým akreditovaným licenčním kurzům naleznete při kliknutí na odkaz u každého z nich.


Instruktor lezení na umělých stěnách

Akreditovaný kurz Instruktor lezení na umělých stěnách je určen pro pedagogické pracovníky, provozovatele a personál umělých lezeckých stěn i pro širokou veřejnost. Absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon instruktorské činnosti. Kurz klade velký důraz na bezpečnost při lezení na umělých stěnách, na metodiku a didaktiku výuky lezení.

Akreditace MŠMT č. j.: MSMT-10277/2021-2

Podrobnosti a aktuální informace zde

Instruktor skalního lezení

Absolvent akreditovaného kurzu Instruktor skalního lezení prohloubí své praktické znalosti a dovednosti v oblasti sportovního i klasického lezení. Seznámí se se záchrannými lanovými technikami. Získá pedagogické a metodické poznatky nutné pro bezpečné vedení výuky lezení na cvičných skalách, klasických jednodélkových i vícedélkových cestách. Bude schopen samostatného vedení lezeckých lekcí ve školní i komerční sféře.

Akreditace MŠMT č. j.: MSMT-10277/2021-2 

Podrobnosti a aktuální informace zde

Instruktor lyžování

Absolvent akreditovaného kurzu Instruktor lyžování získá pedagogické, metodické a praktické znalosti v oblasti výuky sjezdového lyžování. Seznámí se s organizací a systémem lyžařské výuky v České republice, s metodami výuky na všech úrovních, osvojí si didaktických formy a prokáže schopnosti organizace. Seznámí se s bezpečností při lyžování, pohybu a pobytu v horském zimním prostředí.

Akreditace MŠMT č. j.: 109/2018-50 

Podrobnosti a aktuální informace zde