Instruktor lyžování

Instruktor lyžování

Absolvent získá pedagogické, metodické a praktické znalosti v oblasti výuky sjezdového lyžování. Seznámí se s organizací a systémem lyžařské výuky v České republice, s metodami výuky na všech úrovních, osvojí si didaktických formy a prokáže schopnosti organizace. Seznámí se s bezpečností při lyžování, pohybu a pobytu v horském zimním prostředí.  

Kurz INSTRUKTOR SJÍŽDĚNÍ

Základní kurz pro lyžařské instruktory dle standardu INTERSKI ČR - časová dotace 50 hodin. 

Termín: 19. - 23. 12 2019

Místo: dle sněhových podmínek Mladé Buky, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou

Kurzovné: 2200,- (cena nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování, stravování a jízdné v areálu)

Více informací na emailu: kurzyproinstruktory@gmail.com

Vstupní požadavky: zvládnutí regulované jízdy na červené sjezdovce

Výstupní požadavky: písemný test, ,metodický výstup, správná ukázka oblouku v pluhu, oblouku z přívratu vyšší lyže a základního paralelního oblouku

Náplň kurzu: metodika výuky začátečníků a mírně pokročilých lyžařů, bezpečnost při lyžování, první pomoc, lyžařský materiál,....


Doškolovací kurz pro prodloužení platnosti stávajících licencí INSTRUKTOR ZÁKLADNÍHO/ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ nebo INSTRUKTOR SJÍŽDĚNÍ

Termín: 14. - 15. 12. 2019

Místo: dle sněhových podmínek - Mladé Buky, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou

Kurzovné: 1500,- (nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování, stravování a jízdné v areálu)

Více informací na emailu: kurzyproinstruktory@gmail.com