Instruktor skalního lezení

Instruktor skalního lezení

Absolvent kurzu prohloubí své praktické znalosti a dovednosti v oblasti sportovního i klasického lezení. Seznámí se se záchrannými lanovými technikami. Získá pedagogické a metodické poznatky nutné pro bezpečné vedení výuky lezení na cvičných skalách, klasických jednodélkových i vícedélkových cestách. Bude schopen samostatného vedení lezeckých lekcí ve školní i komerční sféře.

Akreditace MŠMT č. j.: 044/2018-50.

Termín kurzu: 4 navazující víkendové bloky

Nové termíny kurzu vypíšeme, až se aktuální covid situace uklidní a budé jasné, že kurz proběhne.

Místo: umělá lezecká stěna Šutr, Liberec (https://www.sutr.cz), cvičné skály v Orlických horách nebo na Vysočině, pískovcové skály Českého ráje

Vstupní podmínky: věk minimálně 18 let, být schopen lézt s přehledem cesty o obtížnosti 5 UIAA na skalách, doložený seznam výstupů, dokončené střední vzdělání s maturitou

Výstupní podmínky: min 80% účast na kurzu, písemný test, uzly, metodický výstup, záchranné techniky

Kurzovné: 7800,- 

Cena zahrnuje: vstupy na stěnu, lektorné, vydání osvědčení

Cena nezahrnuje: osobní náklady spojené s dopravou, ubytováním a stravováním účastníka kurzu


Náplň kurzu:

1. blok (stěna) - bezpečnost na stěně a skalách, lezecký materiál, uzlování, základy lezení a jištění TR a na prvním, výstup po laně, slanění se sebejištěním, lezecké hry,...

2. blok (stěna) - první pomoc, záchranné lanové techniky, kladky, vytažení protiváhou, slanění HOI a ve společném závěsu,...

3. blok (cvičné skály) - nácvik vícedélkového lezení, činnost na jistícím stanovišti, opakovaní záchranných technik, nácvik zakládání vlastního jištění,...

4. blok (pískovcové skály a zkoušky na stěně) - specifika lezení v tradičních pískovcových oblastech, zakládání smyček, neděle vyhrazena pro závěrečné zkoušky