Kurz instruktor/ka lezení na skalách

Kurz instruktor/ka lezení na skalách

NOVÝ FORMÁT ZKOUŠKY - KURZ ZAKONČENÝ ZKOUŠKOU PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE STANDARDU NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ!!!

Absolvent kurzu prohloubí své praktické znalosti a dovednosti v oblasti sportovního i klasického lezení. Seznámí se se záchrannými lanovými technikami. Získá pedagogické a metodické poznatky nutné pro bezpečné vedení výuky lezení na cvičných skalách, klasických jednodélkových i vícedélkových cestách. Bude schopen samostatného vedení lezeckých lekcí ve školní i komerční sféře. Náplň kurzu připravuje ke splnění zkoušky profesní kvalifikace Instruktor lezení na skalách dle Národní soustavy kvalifikací.

Akreditace MŠMT č. j.: MSMT-10277/2021-2

Termín kurzu:  3 navazující víkendové bloky + zkouška

NOVÝ BĚH KURZU:

1. Blok (stěna): 15. - 17. 7. 2022  stěna Makak, Jablonec nad Nisou

2. Blok (stěna): 30. - 31. 7. 2022  Orlické hory

3. Blok (skály): 2. - 4. 9. 2022  Český ráj + stěna


Bloky mohou být doplněny online teorií 

Zkouška profesní způsobilosti: 16. - 18. 9. 2022  Vysočina

Místo: lezecká aréna Makak, Jablonec nad Nisou , cvičné skály v Orlických horách nebo na Vysočině, pískovcové skály Českého ráje

Vstupní podmínky: věk minimálně 18 let, být schopen lézt s přehledem cesty o obtížnosti 5 UIAA na skalách, doložený seznam výstupů, lékařské potvrzení

Výstupní podmínky: min 80% účast na kurzu, zkouška profesní kvalifikace před autorizovanou osobou dle standardu NSK (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1858-Instruktorinstruktorka_lezeni_na_skalach/revize-2648/hodnotici-standard)

Kurzovné: 10500,- 

Cena zahrnuje: vstupy na stěnu, lektorné, vydání osvědčení, zkoušku profesní kvalifikace

Cena nezahrnuje: osobní náklady spojené s dopravou, ubytováním a stravováním účastníka kurzu

Náplň kurzu:

1. blok (stěna) - bezpečnost na stěně a skalách, lezecký materiál, uzlování, základy lezení a jištění TR a na prvním, výstup po laně, slanění se sebejištěním, lezecké hry, metodika a didaktika lezení, záchranné lanové techniky, kladky, vytažení protiváhou, slanění HOI a ve společném závěsu

2. blok (cvičné skály) - nácvik vícedélkového lezení, činnost na jistícím stanovišti, opakovaní záchranných technik, nácvik zakládání vlastního jištění,...

3. blok (pískovcové skály) - specifika lezení v tradičních pískovcových oblastech, zakládání smyček, neděle opakování a příprava na zkoušky.

Přihlášky na mail: kurzyproinstruktory@gmail.com