Průvodcovská činnost horská

Průvodcovská činnost horská

Absolvent získá teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti práce a vedení skupiny v náročném terénu. Velký důraz je kladen na bezpečný pohyb v horském terénu. Absolvent kurzu bude schopen samostatné přípravy a realizace horské túry i celého vícedenního zájezdu. Kurz je určen průvodcům cestovních kanceláří, kteří provádějí průvodcovskou činnost v horském prostředí i zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit vzdělání v tomto oboru.